Privātuma politika

Šajā privātuma politikā ir izklāstīts, kā Akciju sabiedrība “Aldaris” (turpmāk — Barley Bros., mēs, mūs, mūsu) izmanto jūsu personas datus un kādus pasākumus tas ir veicis, lai aizsargātu jūsu informāciju un gādātu par tās drošību.

Šī privātuma politika ir jums saistoša, ja jūs no mums iegādājaties produktus, saņemat pakalpojumus, piedalāties mūsu pasākumos vai veicināšanas akcijās, vai kā citādi sadarbojaties ar mums, tostarp izmantojat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai komunicējat ar mums sociālajos medijos. 

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šo politiku (kopā ar mūsu sīkdatņu politiku un lietošanas noteikumiem, kā arī citus tajos minētos dokumentus, ja lietojat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm).  Ja esat mūsu klients, sīkāka informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, var būt izklāstīta starp mums noslēgtajā līgumā.  Ikreiz, kad mēs ievācam jūsu personas datus, var tikt sniegti papildu paziņojumi, kuros ir norādīti konkrēti jūsu personas datu izmantošanas veidi, ko vēlamies veikt, kopā ar informāciju par to, kā iespējams pieteikties vai atteikties no šiem konkrētajiem izmantošanas veidiem.

Šajā privātuma politikā ir aprakstīta mūsu prakse attiecībā uz privātumu un tajā ir aplūkoti šādi jautājumi:

 1. Kādus personas datus mēs vācam?
 2. Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?
 3. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
 4. Tērzētavu, ziņojumdēļu un citu interaktīvo forumu izmantošana
 5. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?
 6. Jūsu tiesības un mūsu kontaktinformācija
 7. Šīs politikas atjauninājumi

Kādus personas datus mēs vācam?

Mēs ievāksim un apstrādāsim dažus vai visus no šādiem jūsu personas datiem:

 • Informācija par jums- jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurus, sociālā medija lietotājvārds, dzimums, dzimšanas datums vai fotogrāfija.
 • Jūsu darījumu dati un pirkumu vēsture- informācija par pirkumiem un citiem jūsu veiktajiem darījumiem, tostarp tādiem, kas veikti, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes vai citus kanālus, ieskaitot piegādes adresi un informāciju par iegādātajiem produktiem
 • Maksājumu informācija -maksājumu informācija, ko norādījāt, iegādājoties mūsu produktus vai pakalpojumus, piemēram, kredītkartes vai debetkartes numurs un tās derīguma termiņš
 • Informācija, kuru mēs ievācam par jūsu piedalīšanos mūsu veicināšanas akcijās un konkursos vai par jūsu dalību mūsu pasākumos -informācija, ko norādījāt savās pieteikuma veidlapās, jūsu vai mūsu veiktie ieraksti, informācija par jūsu viesiem saistībā ar jebkādām veicināšanas akcijām un konkursiem, kuros piedalījāties vai uzvarējāt, vai cita informācija, kas saistīta ar jūsu dalību pasākumos, tostarp ziņas par jūsu uztura preferencēm vai kustību palīdzības prasībām, ja jums tādas bija
 • Informācija par jūsu interesēm- ziņas par jūsu vaļaspriekiem un aizraušanām, [ziņas par jūsu personiskajām interesēm
 • Informācija par mārketinga preferencēm-ziņas par jūsu mārketinga un komunikāciju preferencēm un informācija, ko mēs vācam, lai palīdzētu noteikt, kādi pakalpojumi vai produkti jūs varētu interesēt
 • Informācija par to, kā izmantojat tērzētavas, ziņojumdēļus, sociālo mediju lapas vai citus interaktīvos forumus -tostarp komentāri, fotogrāfijas, videoklipi vai cita jūsu tiešsaistē publicētā informācija
 • Aptauju informācija - jūsu atbildes mūsu rīkotajās tirgus aptaujās
 • Kredītvēsture un krāpšanas apkarošanas informācija -informācija par jūsu finansiālo stāvokli, jūsu kredītspēju vai noziedzīgām vai krāpnieciskām darbībām, ko mums sniedzāt pats vai trešās personas
 • Mūsu savstarpējā saziņa - tostarp jūsu atgriezeniskā saite, sūdzības un komentāri, ko sniedzāt pa tālruni, e-pastu vai sociālajos medijos, vai tiešsaistē, papīra veidā vai klātienē veiktās sarakstes un saziņas pieraksti. Ja esat sazinājies ar mums pa tālruni, mēs apkopojam tādu informāciju kā tālruņa numurs, no kura mums ir zvanīts, un informācija, kas ievākta, ierakstot sarunu.
 • Tehniska informācija -ieskaitot jūsu datora interneta protokola (IP) adresi, kas izmantota interneta pieslēgumam, vai jūsu pieteikšanās informācija, pārlūka veids un versija, laika joslas iestatījumi, pārlūka spraudņu veidi un versijas, operētājsistēma un platforma
 • Informācija par mūsu vietņu apmeklēšanas vēsturi -ieskaitot pilnu vienotā resursu vietrāža (URL) klikšķu secību līdz mūsu tīmekļa vietnei, tajā un no tās (tostarp datums un laiks), jūsu aplūkotie vai meklētie produkti, jūsu apmeklētās lapas, lapu atbildes laiks, lejupielādēšanas kļūdas, konkrētu lapu apmeklējuma ilgums, lapu mijiedarbības informācija (ritināšana, klikšķi un peles kustības), kā arī lapas pamešanas paņēmieni.

Personas datu avoti

Lielāko daļu personas datu, kas ir mūsu rīcībā, mēs ievācam tiešā veidā no jums vai no jūsu mijiedarbības ar mums, mūsu tīmekļa vietnēm vai ar sociālo mediju vietnēm.  Mēs varam iegūt jūsu personas datus arī no citiem avotiem, piemēram, darījumu partneriem, tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu apakšuzņēmējiem, reklāmas tīkliem, analītisko pakalpojumu sniedzējiem, informācijas meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kredītinformācijas aģentūrām, krāpšanas apkarošanas datubāzēm un citām trešo personu datubāzēm, tostarp sankciju sarakstiem, uzņēmējdarbības informācijas un pētniecības rīkiem.

Sensitīvi personas dati

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem dažas personas datu kategorijas tiek uzskatītas par īpaši sensitīvām un tādēļ tām jānodrošina papildu aizsardzība. Šīs kategorijas ietver informāciju par personas veselību, rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko pārliecību, dalību arodbiedrībās vai seksuālo orientāciju, kā arī ģenētiskos un biometriskos datus. Saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem par sensitīvu uzskata arī informāciju par personas sodāmību un veiktajiem noziegumiem.

Noteiktos apstākļos mēs ievāksim un apstrādāsim šos sensitīvos personas datus, piemēram, ikreiz, kad mēs apstrādājam lūgumus pēc īpašas medicīniskās vai kustību palīdzības, vai izskatot jūsu prasības attiecībā uz uzturu saistībā ar jūsu dalību mūsu pasākumā, kuras var atklāt jūsu reliģisko pārliecību, piemēram, izvēloties halala vai košera ēdienus, vai ikreiz, kad mēs veicam jūsu iepriekšējās darbības pārbaudi, kurā var atklāties informācija par jūsu agrāko sodāmību.  Mēs apstrādājam šos sensitīvos personas datus atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp saskaņā ar nākamajā nodaļā “Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?” sniegto informāciju.

Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?

Saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (turpmāk — Eiropas datu aizsardzības tiesību akti) mums ir jānosaka juridiskais pamats, lai mēs varētu izmantot jūsu personas datus, un jāinformē jūs par to.  Attiecībā uz katru turpinājumā minēto pielietojumu mēs norādām nolūku, kādēļ mēs izmantojam un izpaužam šos datus, un pamatojumu, uz kura pamata mēs lietojam šos datus.  Katra pamatojuma apraksts ir sniegts zemāk šajā dokumentā.

Mēs izmantosim jūsu personas datus šādiem nolūkiem atkarībā no tā, kā jūs komunicējat ar Barley Bros.:

 • Lai sniegtu jums jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus -Lai izpildītu savas saistības, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti mūsu starpā, tostarp par piegādes organizēšanu, par pasūtījumu izpildi vai atcelšanu, par jūsu pieprasītās informācijas, produktu un pakalpojumu sniegšanu un informēšanu par izmaiņām mūsu produktos un pakalpojumos 

Juridiskie pamati: līguma izpilde, leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mums iespēju pildīt mūsu saistības un nodrošinātu jums produktus un pakalpojumus, vai lai informētu jūs par izmaiņām mūsu produktos un pakalpojumos)

 • Lai nodrošinātu praktisku saziņu ar jums - Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, komentāriem, sūdzībām vai citu saziņu, tostarp jautājumiem par mūsu produktiem 

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju sazināties ar jums un nodrošinātu jums produktus un pakalpojumus), likumīgas prasības

 • Lai novērotu darbības un ierakstītu mūsu savstarpējo korespondenci- Lai novērotu mūsu savstarpējo komunikāciju, tostarp, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, atbilstību procedūrām, kā arī mācību nolūkiem 

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti)

 • Lai sniegtu jums mārketinga materiālus -Lai sniegtu jums informāciju pa pastu, e-pastu, tālruni, ar īsziņu vai tiešsaistē, vai reklāmu sociālajos medijos par mūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, ja šie produkti vai pakalpojumi ir līdzīgi tiem, kurus jau bijāt iegādājušies vai par kuriem interesējāties, vai ja bijāt piekritis, ka ar jums var sazināties šajā nolūkā. Mēs varam izmantot jūsu informāciju arī, lai veiktu mārketinga pasākumus atlasītiem darījumu partneru produktiem un pakalpojumiem.  Ja to nosaka tiesību akti, mēs lūgsim jūs sniegt piekrišanu ikreiz, kad ievāksim datus šo mārketinga pasākumu veikšanai.  Mēs nodrošināsim iespēju atteikt abonēšanu vai atteikties no turpmākas saziņas par jums nosūtīto elektronisko mārketinga pasākumu, vai arī iespēju jebkurā laikā atteikties no šādas saziņas, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu dati@aldaris.lv.

Juridiskie pamati: piekrišana, leģitīmas intereses (lai sniegtu jums jaunāko informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem)

 • Lai izprastu savus klientus un pilnveidotu un pielāgotu mūsu produktus un pakalpojumus - Mēs varam analizēt mūsu rīcībā esošos personas datus, lai izmērītu vai lai izprastu jums un citiem adresētās reklāmas efektivitāti, un lai sniegtu jums aktuālas reklāmas. Mēs varam sniegt saviem reklāmdevējiem apkopotus datus, kā arī sniegt jums, mūsu klientiem un mūsu tīmekļa vietņu lietotājiem priekšlikumus un ieteikumus par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs vai viņus interesēt 

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti, ļautu mums pilnveidot savus produktus un pakalpojumus un nodrošinātu jums saturu un pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnēs)

 • Lai organizētu veicināšanas akcijas un konkursus- Ja jūs piedalāties veicināšanas akcijās un konkursos, rīkot šādas veicināšanas akcijas un konkursus, tostarp informēt jūs, ja būsiet uzvarējis. Ja esat laimējis balvu, tad saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem mēs varam publiskot jūsu pieejamos personas datus un jūsu viesu personas datus mūsu tīmekļa vietnēs, sociālo mediju lapās un paziņojumos presei.  Mēs varam darīt šos datus zināmus arī trešām personām, kurām tā var būt nepieciešama balvas nodrošināšanas nolūkā 

Juridiskie pamati: juridiskie pienākumi, līguma izpilde, leģitīmas intereses (lai veiksmīgi noorganizētu mūsu veicināšanas akcijas un pasākumus)

 • Lai rīkotu mūsu pasākumus -Ja apmeklējat mūsu rīkotu vai citādi atbalstītu pasākumu, mēs varam izmantot jūsu personas datus, tostarp konkrētas uztura prasības, informāciju par veselības stāvokli un lūgumu pēc kustību palīdzības saistībā ar pasākuma rīkošanu 

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju rīkot savus pasākumus, kā arī, lai apmierinātu jūsu konkrētās vēlmes mūsu pasākumu laikā), nepārprotama piekrišana (ja nepieciešams)

 • Saistībā ar krāpšanas novēršanu Mēs un citas organizācijas varam jebkurā laikā piekļūt noteiktai informācijai un to izmantot, lai novērstu krāpšanu, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos un regulā, kā arī paraugpraksē. Ja ir sniegta nepatiesa vai neprecīza informācija un ir atklāta krāpšana vai ir aizdomas par krāpšanu, informācija var tikt nodota krāpšanas apkarošanas iestādēm un citām organizācijām, turklāt gan mēs, gan šādas iestādes varam to ierakstīt 

Juridiskie pamati: juridiskie pienākumi, leģitīmas intereses (nodrošināt, ka jūs atbilstat mūsu pieņemamā riska profilam, un palīdzēt novērst noziedzību un krāpšanu), būtiskas sabiedrības intereses

 • Lai veiktu dažas jūsu pārbaudes, piemēram, “pazīsti savu klientu” pārbaudes un kredītspējas pārbaudes Ja esat mūsu tagadējais vai potenciālais klients, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu dažas jūsu (un/vai jūsu uzņēmējdarbības) pārbaudes. Šajā nolūkā mēs varam atklāt jūsu informāciju atbilstošām iestādēm, tostarp kredītinformācijas aģentūrām, valsts aģentūrām un krāpšanas novēršanas aģentūrām. Šai informācijai var piekļūt un to var izmantot arī tiesībaizsardzības iestādes. Mēs un citas organizācijas, kas piekļūst šo aģentūru apkopotajai informācijai un to izmanto, varam to darīt tikai atrodoties tajā valstī, kurā atrodaties jūs 

Juridiskie pamati: juridiskais pienākums, likumīgas prasības, būtiskas sabiedrības intereses, leģitīmas intereses (palīdzēt novērst noziedzību un krāpšanu)

 • Lai pilnveidotu un administrētu mūsu tīmekļa vietnes un lai nodrošinātu aktuālu saturu -Lai nodrošinātu, ka mūsu tīmekļa vietnes apmeklē un lieto tikai pieaugušas personas, kuras ir sasniegušas vecumu, no kura var lietot alkoholiskos dzērienus; lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un nodrošinātu, ka to saturs tiek pasniegts maksimāli efektīvi jums un jūsu datoram; lai administrētu mūsu tīmekļa vietnes un mūsu iekšējām darbībām, tostarp traucējummeklēšanai, datu analizēšanai tostarp informācijas plūsmas datu analizēšanai, testēšanai, kā arī pētniecības, statistikas un aptauju nolūkiem; lai dotu jums iespēju piedalīties/reģistrēties interaktīvām funkcijām, kas pieejamas mūsu pakalpojumā; kā daļu no mūsu centieniem nodrošināt mūsu tīmekļa vietņu drošību un drošumu; lai nodrošinātu, ka saturs mūsu tīmekļa vietnēs tiek pasniegts maksimāli efektīvi jums un jūsu ierīcei, kas var ietvert jūsu datu nodošanu darījumu partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, kā arī analītisko un meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem 

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai ļautu mums administrēt mūsu tīmekļa vietnes un nodrošinātu jums saturu un pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnēs), juridisks pienākums

 • Lai reorganizētu mūsu uzņēmējdarbību vai lai izdarītu tajā izmaiņas Gadījumā, ja: i) mēs risinām sarunas par mūsu uzņēmējdarbības vai tās daļas pārdošanu trešai personai; ii) mūsu uzņēmums ir pārdots trešai personai; vai iii) mūsu uzņēmumā norisinās reorganizācija, mums var nākties nodot atsevišķus vai visus jūsu personas datus attiecīgajai trešai personai (vai tās konsultantiem) uzticamības pārbaudes procesa ietvaros, lai analizētu ierosināto pārdošanas darījumu vai reorganizāciju. Tāpat pēc pārdošanas vai reorganizācijas mums var nākties nodot jūsu personas datus attiecīgajam reorganizētajam uzņēmumam vai trešai personai tiem pašiem nolūkiem, kas izklāstīti šajā privātuma politikā 

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju veikt izmaiņas mūsu uzņēmējdarbībā), juridisks pienākums

 • Lai nodrošinātu atbilstību juridiskajiem un tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai ievērotu mums piemērojamās juridiskās un tiesību aktos noteiktās prasības, kas var ietvert prasību atklāt jūsu personas datus trešām personām, tostarp apdrošināšanas sabiedrībām, tiesu iestādēm un/vai regulatoriem vai tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar šo personu jebkurā vietā pasaulē vai vietā, kur tām noteikts, veiktām izziņas darbībām, tiesvedībām vai izmeklēšanām 

Juridiskie pamati: juridiski pienākumi, likumīgas prasības, leģitīmas intereses (lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm un regulatīvajām iestādēm)

Ja jums ir jautājumi par mūsu izmantoto juridisko pamatu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu dati@aldaris.lv.

Jūsu informācijas izpaušana

Papildus minētajām trešām personām mēs varam izpaust jūsu personas datus arī mūsu grupas uzņēmumiem, proti, mūsu meitasuzņēmumiem, mātes uzņēmumam un tā meitasuzņēmumiem, kuri var izmantot šos datus saistībā ar iepriekš izklāstītajiem nolūkiem. Mēs koplietosim jūsu personas datus arī ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, mārketinga, IT vai administratīvo pakalpojumu sniedzējiem), kuri var šos datus apstrādāt mūsu uzdevumā augstāk minētajiem nolūkiem.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu tīmekļu vietnes izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu jūs no citiem lietotājiem. Tās palīdz mums nodrošināt jums labu lietošanas pieredzi, kad pārlūkojat mūsu vietnes, un nodrošināt jums aktuālu saturu.  Sīkāka informācija par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, ir sniegta mūsu sīkdatņu politikā.

Tērzētavu, ziņojumdēļu un citu interaktīvo forumu izmantošana

Mūsu vietnes apmeklētāju priekam mēs piedāvājam tērzētavas, ziņojumdēļus vai interaktīvas sadaļas, kur apmeklētāji var publicēt komentārus vai informāciju. Ja jūs izmantojat tērzētavu, ziņojumdēli vai citu interaktīvo sadaļu, kurā mūsu vietnē var publiskot personas datus, papildus šai privātuma politikai pirms pievienošanās tērzētavai jums ir jāiepazīstas ar mūsu tērzētavas noteikumiem, jo tie būs jums saistoši. Kā zināms, viss, ko publiskosiet tiešsaistē, būs redzams ikvienam visā pasaulē. Mēs neiesniedzam sūdzības par jūsu brīvprātīgi publiskoto informāciju un neuzņemamies par to atbildību.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Kur glabājas jūsu personas dati?

No jums ievāktie dati var tikt nosūtīti un uzglabāti vietā, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk – EEZ). Tāpat to var apstrādāt mūsu darbinieki vai mūsu piegādātāju darbinieki, kuri neatrodas EEZ. Šādi darbinieki var tikt iesaistīti cita starpā jūsu pasūtījuma izpildē, jūsu maksājumu informācijas apstrādē vai atbalsta pakalpojumu sniegšanā.

Cik ilgi tiek uzglabāti jūsu personas dati?

Mūsu rīcībā esošie jūsu personas dati netiks uzglabāti ilgāk, nekā tas ir paredzēts tiesību aktos, un tie tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu jums jūsu pieprasītos produktus, pakalpojumus vai informāciju, vai jebkuram citam nolūkam, kas izklāstīti sadaļā “Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?”

Piemēram, mēs varam paturēt dažus darījumu datus un saraksti līdz beidzas prasību iesniegšanas termiņi saistībā ar konkrētiem darījumiem, vai lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šādu datu paturēšanu.

Jūsu informācijas izpaušana ārpus EEZ

Ja mēs nosūtām personas datus no EEZ uz valsti ārpus EEZ, mums var būt pienākums veikt konkrētus papildu pasākumus, lai aizsargātu attiecīgos personas datus.  Eiropas Komisija ir apstiprinājusi dažas valstis, kuras neatrodas EEZ, bet kuras nodrošina būtībā līdzvērtīgus datu aizsardzības mehānismus tiem, kuri ir paredzēti EEZ datu aizsardzības tiesību aktos, un tādēļ personas datu nosūtīšanai uz šīm jurisdikcijām nav jāpiemēro papildu aizsardzības pasākumi. Valstīs, kuras nav saņēmušas šādu apstiprinājumu, mēs izmantosim atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nosūtīšanas, piemēram, ES Komisijas apstiprinātās līgumu standartklauzulas vai saistošus uzņēmuma iekšējos noteikumus, kas piemērojamajās juridiskajās prasībās ir atļauti.

Ja vēlaties saņemt kopiju ar konkrētiem aizsardzības pasākumiem, kas tiek piemēroti jūsu personas datu eksportam, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz dati@aldaris.lv.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs veiksim visas pamatoti nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un atbilstoši šai privātuma politikai.

Visa jūsu sniegtā informācija tiek uzglabāta mūsu drošos serveros. Visi maksājumu darījumi tiks kodēti, izmantojot SSL tehnoloģiju.

Ja esam jums piešķīruši (vai ja esat pats izvēlējies) paroli, kas ļauj jums piekļūt noteiktām mūsu tīmekļa vietņu daļām, jūsu pienākums ir turēt šo paroli slepenībā. Lūdzu, neizpaudiet nevienam savu paroli.

Diemžēl informācijas nosūtīšana, izmantojot internetu, nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt uz mūsu tīmekļa vietnēm nosūtīto personas datu drošību — pārsūtīšanu jūs veicat uz savu atbildību. Tiklīdz mēs būsim saņēmuši jūsu informāciju, mēs ievērosim stingras procedūras un drošības risinājumus, lai mēģinātu novērst neatļautu piekļuvi.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnēs un sociālo mediju entuziastu lapās laiku pa laikam var būt iekļautas saites uz mūsu partneru tīklu, meitasuzņēmumu un citu trešo personu tīmekļa vietnēm un saites no tām.  Noklikšķinot saiti uz jebkuru no šīm vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm ir pašām sava privātuma politika un ka mēs neuzņemamies atbildību vai saistības par šīm politikām.  Pirms savu personas datu koplietošanas ar šīm tīmekļa vietnēm, lūdzu, iepazīstieties ar to privātuma politiku.

Jūsu tiesības un mūsu kontaktinformācija

Mārketings

Jums ir tiesības lūgt mūs neapstrādāt jūsu personas datus mārketinga mērķiem. Ja esam paredzējuši izmantot jūsu datus šādiem mērķiem vai ja esam paredzējuši izpaust jūsu informāciju trešām personām šādiem mērķiem, tad parasti mēs jūs par to informēsim vai lūgsim jūsu piekrišanu (pirms datu ievākšanas). Jūs varat izmantot savas tiesības neatļaut šādu jūsu datu apstrādi, atzīmējot atbilstošas rūtiņas veidlapās, kuras mēs izmantojam, lai ievāktu jūsu informāciju, vai mārketinga nolūkā jums nosūtīto e-pasta vēstuļu apakšā noklikšķinot uz komandas “Anulēt abonementu” (Unsubscribe).  Turklāt šīs tiesības jūs varat izmantot jebkurā laikā, rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv

Informācijas atjaunināšana

Mēs pieliksim visas pūles, lai nodrošinātu jūsu informācijas precizitāti.  Lai palīdzētu mums šajā uzdevumā, jums būtu mūs jāinformē par visām izmaiņām jūsu sniegtajos personas datos, nosūtot atjaunināto informāciju, rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv.

Jūsu tiesības

Ja mijiedarbības laikā ar mums atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā, pie dažiem nosacījumiem jums var būt tiesības lūgt mums:

 • sniegt jums papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam un apstrādājam jūsu personas datus;
 • sniegt jums kopiju ar visiem mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem;
 • izlabot neprecizitātes jūsu personas datos un izlabot nepilnīgos personas datus, kurus mēs apstrādājam;
 • dzēst tos personas datus, kurus mums vairs nav pamata apstrādāt, un
 • ierobežot to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kamēr mēz izskatām jūsu iesniegto lūgumu.

Turklāt zināmos apstākļos jums ir tiesības:

 • ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, atsaukt savu piekrišanu;
 • lūgt mūs elektroniski pārsūtīt trešai personai jūsu sniegtos personas datus vai jūsu datus, kuri joprojām ir mūsu rīcībā;
 • iebilst pret personas datu apstrādi, ko mēs veicam uz “leģitīmu interešu” vai “sabiedrības interešu” pamata, ja vien iemesls, kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus neatsver jūsu intereses, tiesības un brīvības, un
 • iebilst jebkurā laikā pret tiešo mārketingu (tostarp pret profilēšanu šādiem nolūkiem).

Šīm tiesībām piemēro dažus izņēmumus, lai aizsargātu sabiedrības intereses (piemēram, noziedzības novēršana vai atklāšana) un mūsu intereses (piemēram, juridiskās konfidencialitātes nodrošināšana), un šīs tiesības var nebūt spēkā valstī, kurā jūs atrodaties.

Ja jums ir šādas tiesības, jūs varat tās izmantot, rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv.

Ja neesat apmierināts ar to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus, vai to, kā mēs reaģējām uz to, ka izmantojāt savas tiesības, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu Valsts inspekcijā, www.dvi.gov.lv.

Kontaktinformācija

Aicinām iesniegt jautājumus, piezīmes un lūgumus par šo privātuma politiku. Adresējiet tos mūsu datu aizsardzības speciālistam, rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv.

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot arī šādu kontaktinformāciju:

Akciju sabiedrība “Aldaris”

Tvaika iela 44,

Rīga, LV-1005

Šīs politikas atjauninājumi

Visas izmaiņas privātuma politikā tiks publicētas šajā lapā un vajadzības gadījumā jums pa e-pastu tiks nosūtīts attiecīgs paziņojums. Lūdzu, regulāri pārlūkojiet šo politiku, lai iepazītos ar tajā veiktajām izmaiņām vai atjauninājumiem.

Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018. gada maijā.

Personas datu izmantošanas juridiskais pamats

Šie ir galvenie juridiskie pamati, balstoties uz kuriem mēs izmantojam jūsu personas datus:

Piekrišana: ja esat devis savu piekrišanu, ka mēs varam izmantot jūsu informāciju (jums būs jāaizpilda piekrišanas veidlapa attiecībā uz katru šādu lietojumu un jūs varat atsaukt savu piekrišanu, izmantojot kādu no šajā privātuma politikā minētajiem veidiem.

Līguma izpilde: ja jūsu informācija ir nepieciešama, lai noslēgtu ar jums līgumu, vai lai to izpildītu.

Juridisks pienākums: ja mums ir jāizmanto jūsu informācija, lai izpildītu savu juridisko pienākumu.

Leģitīmas intereses: ja mēs izmantojam jūsu informāciju leģitīmās interesēs un mūsu iemesli, kādēļ mēs izmantojam jūsu datus, atsver jebkādu jūsu datu aizsardzības tiesību ierobežojumus.

 

Šie ir galvenie juridiskie pamati, ko mēs parasti izmantojam, lai pamatotu to, ka izmantojam jūsu personas datu īpašās kategorijas un datus par sodāmību:

Likumīgas prasības: ja jūsu informācija ir mums nepieciešama, lai sagatavotu, aizstāvētu, iesniegtu vai celtu prasību pret jums, mums vai kādu trešo personu.

Būtiskās sabiedrības interesēs: datu apstrāde ir nepieciešama būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz ES vai vietējiem tiesību aktiem.

Nepārprotama piekrišana: jūs esat devis nepārprotamu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu dati@aldaris.lv. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nespēsim jums sniegt produktus vai pakalpojumus, kam nepieciešama šādu datu apstrāde.

 

 

Sīkdatņu politika

Piekrišana

Lietojot šo tīmekļa vietni, www.barleybros.com/lv-lv (turpmāk — tīmekļa vietne) jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar šo sīkdatņu politiku. Pirmo reizi apmeklējot vietni, atvērsies uznirstošs logs ar šādu paziņojumu. Kaut arī turpmākajās apmeklējuma reizēs parasti šāds paziņojums neparādīsies, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, izpildot turpinājumā sniegtos norādījumus.

Sīkdatņu atspējošana

Ja nepiekrītat, ka mēs šajā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, jūs varat tās atspējot, izpildot šeit izklāstītos norādījumus jūsu pārlūkā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atspējojot sīkdatnes, dažas no vietnes funkcijām un tajā pieejamie pakalpojumi var nedarboties pilnvērtīgi. 

Ja organizācija, kura ievieto sīkdatni, nodrošina automātisku savu sīkdatņu atspējošanas rīku, mēs zemāk norādām šīs organizācijas nosaukumu, tās ievietoto sīkdatņu kategoriju un saiti uz tās nodrošināto automātisko atspējošanas rīku. Visos citos gadījumos mēs pie šīs sīkdatņu politikas datuma norādām sīkdatņu nosaukumus un to avotu, lai jūs varētu tās viegli atpazīt un, ja vēlaties, atspējot, izmantojot sava pārlūka iestatījumus. 

Daži pārlūki nodrošina lietotājam iespēju atzīmēt, ka tas nevēlas, lai viņa pārlūkošanas darbības tiktu izsekotas. Izsekošanas atspējošana var traucēt dažām tīmekļa vietnes funkciju un tajā sniegto pakalpojumu darbībai.

Pēc jūsu pirmā vietnes apmeklējuma mēs varētu būt nomainījuši izmantotās sīkdatnes. Šī sīkdatņu politika sniedz iespēju būt vienmēr informētam par to, kura organizācija ievieto sīkdatnes un kādā nolūkā, kā arī nodrošinās to atspējošanas iespējas, tādēļ jums vajadzētu laiku pa laikam pārskatīt šo politiku.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir teksta faili, kuri satur nelielu informācijas apjomu un kuri tiek lejupielādēti jūsu datorā ikreiz, kad apmeklējat kādu tīmekļa vietni. Pēc tam vietnes turpmākajās apmeklējumu reizēs sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ to izcelsmes tīmekļa domēnam. Lielākā daļa tīmekļa vietņu satur elementus no vairākiem tīmekļa domēniem, kas nozīmē, ka ikreiz, kad apmeklējat tīmekļa vietni, jūsu pārlūks var saņemt sīkdatnes no vairākiem avotiem.

Sīkdatnes ir noderīgas, jo tās dod iespēju tīmekļa vietnei atpazīt lietotāja datoru. Sīkdatnes nodrošina lietotājam iespēju efektīvi pārvietoties no vienas lapas uz citu, atcerēties lietotāja preferences un kopumā uzlabot lietošanas pieredzi. Tās var izmantot arī, lai pielāgotu reklāmas jūsu interesēm, izsekojot jūsu pārlūkošanas vēsturi, proti, kādas tīmekļa vietnes apmeklējat.

Sesijas sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas tiklīdz aizverat savu pārlūku, savukārt pastāvīgās sīkdatnes paliek jūsu datorā arī pēc pārlūka aizvēršanas (piemēram, lai atcerētos jūsu lietotāja preferences, kad atkal apmeklēsiet konkrēto vietni).

Sīkdatņu veidi

Sesijas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tehniskas funkcionalitātes un drošības nodrošināšanai. Sīkdatnes netiek uzglabātas un tās apstrāde ilgst tikai faktisko mājas lapas apmeklēšanas laiku.

Funkcionālās sīkdatnes

Mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājiem konkrētas funkcijas, piemēram, lai atcerētos jūsu izdarītās izvēles (tādas kā jūsu lietotājvārds, valoda vai atrašanās reģions), vai, lai atpazītu platformu, no kuras jūs piekļūstat vietnei, un lai nodrošinātu pilnvērtīgākas un personalizētākas funkcijas. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas, lai izsekotu jūsu pārlūkošanas darbības citās vietnēs.

Analītiskas sīkdatnes

Analītiskas programatūras, piemēram Google Analytics vai Yandex Metrika sīkdatnes, kas analizējot datus ļauj izsekot apmeklētāju starp divām vai vairākām mājas lapām un piedāvāt apmeklētāja pieprasījumiem piemērotākus mājas lapas savienojumus. Uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no analītiskas programatūras uzstādījumiem. Sīkāka informācija pieejama mājaslapā https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=lv

Kāda veida sīkdatnes izmanto www.barleybros.com/lv-lv ?

Mūsu mājaslapa www.barleybros.com/lv-lv patlaban izmanto šādas analītiskās sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums

Avots

Nolūks

Ilgums

Papildu informācija

-utma

Google Analytics

Sīkdatne tiek izmantota, lai noteiktu, cik reižu apmeklētājs ir apmeklējis Barley Bros. mājaslapu.

2 (divi) gadi

Lai iepazītos ar Google privātuma politiku attiecībā uz Google Analytics, noklikšķiniet šeithttp://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Jūs varat izvēlēties, lai Google Analytics neizseko jūsu darbības, nospiežot šeithttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

-utmb

Sīkdatne tiek izmantota, lai noteiktu Barley Bros. alus mājaslapas apmeklējuma ilgumu.

30 (trīsdesmit) minūtes

-utmc

Sīkdatne tiek izmantota, lai noteiktu Barley Bros. mājaslapas apmeklējuma ilgumu. (sīkdatne sadarbojas ar _utmb sīkdatni)

Līdz apmeklējuma sesijas beigām

-utmt

Sīkdatne ierobežo saņemtos pieprasījumus no Barley Bros. mājaslapas

10 (desmit) minūtes

PREF

Video saturs

 

10 gadi kopš uzstādīšanas

https://group.atradius.com/cookie-information.html

VISITOR_INFO1_LIVE

Video saturs

Sīkdatne, kas pārbauda, vai Jūsu video atskaņotājs atbilst jaunākajiem izlaidumiem

8 mēneši kopš uzstādīšanas

https://group.atradius.com/cookie-information.html

GPS

Video saturs

Šī sīkdatne ieskaita jūsu skatījumu pie “Skatījumi” skaitītāja youtube vietnē

Līdz sesijas beigām

https://group.atradius.com/cookie-information.html

YSC

Video saturs

Sīkdatne, kas tiek ieļauta mājaslapās, kur tiek izmantoti youtube video pakalpojumi (tiek skatīti video)

Līdz sesijas beigām

https://group.atradius.com/cookie-information.html

Sīkdatņu politika neattiecas uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī sīkdatņu politika neattiecas uz to trešo personu tīmekļa vietņu praksi privātuma jomā, kuras var būt saistītas ar mūsu vietni, un mēs neuzņemamies atbildību par šo praksi.

Izmaiņas sīkdatņu politikā

Mēs varam atjaunināt šo sīkdatņu politiku un tādēļ aicinām jūs laiku pa laikam pārskatīt šo politiku, lai būtu informēts par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes. Šī sīkdatņu politika ir atjaunināta 2019. gada jūlijā.

 

 

Lietošanas noteikumi

Ievads

www.barleybros.com/lv-lv (turpmāk —vietne) pārvalda Akciju sabiedrība “Aldaris” (turpmāk — mēs, mūs, mūsu). Mūsu uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40003073627 un mūsu juridiskā adrese ir Tvaika iela 44, Rīga, LV-1005. Laiku pa laikam mūsu mātesuzņēmums var izmantot šo vietni vai papildināt to.

Šajos lietošanas noteikumos (un tajā minētajos dokumentos) ir izklāstīti mūsu vietnes lietošanas noteikumi, kas jums jāievēro neatkarīgi no tā, vai esat vietnes viesis vai reģistrēts lietotājs. Mūsu vietnes izmantošana nozīmē piekļūšanu tai, tās pārlūkošanu un reģistrēšanos, lai to lietotu.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šeit izklāstītos lietošanas noteikumus pirms sākat lietot mūsu vietni, jo tie būs jums saistoši, lietojot mūsu vietni. Tāpat iesakām iepazīties ar mūsu privātuma politiku un sīkdatņu politiku, un aicinām izdrukāt šos noteikumus turpmākai uzziņai.

Piekļūstot mūsu vietnei un to lietojot, jūs apliecināt savu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem un apņemšanos tos ievērot. Tie ir juridiska vienošanās starp jums un mums, kuru var grozīt tikai ar mūsu piekrišanu. Šie noteikumi būtu jālasa saistībā ar citiem turpinājumā izklāstītajiem noteikumiem, kā arī mūsu vietnē sniegto informāciju par vietnes darbību un tajā pieejamajiem pakalpojumiem.

Ja nepiekrītat lietošanas noteikumiem, lūdzu, nekavējoties pārstājiet lietot mūsu vietni.

Citi piemērojami noteikumi

Šie lietošanas noteikumi ietver šādus papildu noteikumus, kuri tiek piemēroti attiecībā uz mūsu vietnes lietošanu:

 • mūsu privātuma politika,kurā ir izklāstīti noteikumi par to, kā mēs apstrādājam personas datus, kurus apkopojam no lietotājiem, vai kurus lietotāji sniedz mums. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka visi jūsu sniegtie dati ir precīzi;
 • mūsu sīkdatņu politika,kurā ir sniegta informācija par mūsu vietnes sīkdatnēm. Lietojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai mūsu vietnē;
 • mūsu pieņemamās lietošanas politika,kurā aprakstīti mūsu vietnes atļautie un aizliegtie izmantošanas veidi. Izmantojot mūsu vietni, jums ir jāievēro šī pieņemamās izmantošanas politika.

Izmaiņas mūsu noteikumos un vietnē

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas šajos lietošanas noteikumos, publicējot izmaiņas mūsu vietnē. Lūdzu, ik pa laikam pārbaudīt vietni un iepazīties ar veiktajām izmaiņām, jo tās jums ir saistošas.

Laiku pa laikam mēs atjauninām savu vietni, un varam jebkurā brīdī veikt izmaiņas vietnes saturā. Tomēr ņemiet vērā, ka mūsu vietnes saturs kādā konkrētā brīdī var būt novecojis, un mums nav pienākuma to atjaunināt.

Mēs negarantējam, ka mūsu vietnē vai tās saturā nebūs kļūdu vai izlaidumu.

Piekļuve vietnei

Piekļuve mūsu vietnei ir bezmaksas.

Mēs negarantējam, ka mūsu vietne vai tās saturs būs vienmēr pieejams bez pārtraukuma vai bez kļūdām. Piekļuve mūsu vietnei ir atļauta uz laiku. Mēs varam bez brīdinājuma atsaukt, izņemt, pārtraukt vai grozīt visu vai daļu no mūsu vietnes. Mēs neuzņemsimies nekādas saistības pret jums, ja jebkāda iemesla dēļ mūsu vietne kādā konkrētā brīdī vai kādu laiku nebūs pieejama.

Atbildība par visu nepieciešamo darbību veikšanu, lai piekļūtu mūsu vietnei, gulstas uz jums. Jums arī jāsaprot, ka nevaram garantēt un negarantējam, ka mūsu vietnes saturs nesaturēs datorvīrusus un/vai citus kaitīgus vai bojājošus kodus. Jūs esat atbildīgs par pietiekamu procedūru izpildi un vīrusu pārbaužu veikšanu (tostarp pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), lai nodrošinātu atbilstību savām konkrētām datu ievadīšanas un izgūšanas drošības un uzticamības prasībām.

Jūsu pienākums ir arī nodrošināt, lai visas personas, kuras piekļūst mūsu vietnei, izmantojot jūsu interneta pieslēgumu, būtu informētas par šiem lietošanas noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem, un tos ievērotu.

Mūsu vietne ir paredzēta cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijas Republikā. Mēs neapgalvojam, ka mūsu vietnē pieejamais saturs vai ar tās starpniecību pieejamais saturs ir atbilstošs vai pieejams visās vietās. Mēs varam jebkurā brīdī ierobežot mūsu vietnes vai jebkura mūsu vietnes pakalpojuma vai tajos aprakstīto produktu pieejamību konkrētām personām vai ģeogrāfiskos apgabalos.

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu vietni, apzināti ievadot tajā datorvīrusus, trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus kaitnieciskus vai tehnoloģijām nevēlamus materiālus.  Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi mūsu vietnei vai traucēt tās darbību un it īpaši jūs nedrīkstat apiet drošības pasākumus, veikt izmaiņas mūsu vietnē, uzlauzt to vai kā citādi traucēt tās vai jebkuras citas datorsistēmas, servera, maršrutētāja vai citas internetam pieslēgtas ierīces darbībai.  Pārkāpjot šos noteikumus jums var iestāties Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās sekas. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām vietnes funkcijām, tās daļām vai pat visai vietnei kopumā.

Reģistrēšanās

Ja vietnē jūs aicina aizpildīt reģistrācijas veidlapu vai sniegt citu informāciju, jūsu sniegtajām ziņām ir jābūt patiesām, precīzām un pilnīgām. Lūdzu, nekavējoties informējiet mūs par visām izmaiņām jūsu sniegtajā informācijā.

Ja esat izvēlējies saņemt lietotāja identifikācijas kodu, paroli vai citu informācijas elementu, kā daļu no mūsu drošības pasākumiem, vai, ja jums tāds ir piešķirts, jums šī informācija ir jāglabā slepenībā un jūs to nedrīkstat izpaust trešām personām. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī atspējot jebkuru lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai to izvēlējāties pats vai to piešķīrām mēs, ja, mūsuprāt, jūs neievērojāt kādu no šo lietošanas noteikumu normām.

Ja jums ir kļuvis zināms vai ja jums ir aizdomas, ka jūsu lietotāja identifikācijas kods vai parole ir kļuvusi zināma kādai citai personai, nekavējoties ziņojiet par to mums, rakstot uz šādu e-pastu: dati@aldaris.lv.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ja vien nav norādīts citādi, mēs esam visu mūsu vietnes intelektuālā īpašuma tiesību vai tajā publicētās informācijas īpašnieki vai licences turētāji. Šos darbus aizsargā starptautiskie autortiesību akti un līgumi. Visas šīs tiesības ir paturētas.

Mēs esam mūsu vietnē redzamo preču zīmju un visu saistīto tirdzniecības zīmju, logotipu un ierīču īpašnieki vai licences turētāji, ja vien nav norādīts citādi.

Jūs varat izdrukāt vienu kopiju un lejupielādēt izvilkumus vai materiālus no mūsu vietnes personīgai lietošanai, turklāt visiem kopētiem materiāliem ir jābūt pievienotai informācijai par autortiesībām vai citām īpašumtiesībām. Nav atļauts veikt izmaiņas no mūsu vietnes izdrukāto vai lejupielādēto materiālu papīra vai digitālā formāta kopijās, un izmantot attēlus, fotogrāfijas, video vai audio fragmentus vai grafiskus attēlojumus atsevišķi no to pavadteksta.

Lejupielādēšana vai kopēšana nepiešķir jums nekādas tiesības vai īpašumtiesības uz lejupielādētajiem materiāliem vai programmatūru. Ir aizliegts bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas citos veidos izmantot mūsu vietnē pieejamos materiālus (tostarp veikt to reproducēšanu, izņemot minētos gadījumus, publicēšanu, grozīšanu un izplatīšanu).

Vienmēr ir jānorāda mūsu (un visu zināmo informācijas autoru) kā mūsu vietnes satura autoru statuss.

Ir aizliegts izmantot jebkuru daļu no mūsu vietnes satura komerciāliem nolūkiem bez atbilstošas mūsu vai mūsu licences turētāju atļaujas.

Gadījumā, ja izdrukājat, kopējat vai lejupielādējat jebkādu daļu no mūsu vietnes satura, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūsu tiesības lietot mūsu vietni tiks nekavējoties anulētas un pēc mūsu izvēles jums būs vai nu jāatdod vai jāiznīcina visas jūsu izgatavotās mūsu materiālu kopijas.

Informācijas precizitāte

Informācija mūsu vietnē ir sniegta vienīgi vispārīgas informācijas nolūkā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu vietnē pieejamā informācija ir precīza, bet mūsu vietnē publicētais saturs, komentāri, atsauksmes un citi materiāli nav uzskatāmi par ieteikumiem, uz kuriem paļauties, izdarot izvēli. Pirms rīkoties vai nerīkoties, pamatojoties uz mūsu vietnes saturu, vispirms apspriedieties ar profesionāļiem vai speciālistiem.

Mēs neapgalvojam un negarantējam (nedz skaidri paustā veidā, nedz domājami), ka informācija ir precīza, pilnīga vai atjaunināta, un tiesību aktos paredzētajā pilnā apmērā mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies jums, paļaujoties uz šādu informāciju, vai jebkurai citai personai, kam nosūtījāt šādu informāciju. Ja mūsu vietnē konstatējat neprecīzu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz dati@aldaris.lv un, ja mēs tam piekritīsim, mēs centīsimies to izlabot saprātīgā termiņā.

Atsauksmes

Par mūsu vietnē publicētajiem viedokļiem vai atsauksmēm atbild to autori un tās nekādā ziņā nav uzskatāmas par mūsu viedokli. Mēs nesniedzam nekādas garantijas un negalvojam, nedz tiešā, nedz domājamā veidā, par šādiem viedokļiem vai atsauksmēm, tostarp par to likumību vai precizitāti, un mēs atsakāmies no jebkādas atbildības attiecībā uz šādiem viedokļiem un atsauksmēm tiktāl, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

Konkursi

Mūsu vietnē rīkotus vai reklamētus konkursus reglamentē šo konkursu konkrētie noteikumi un nosacījumi.

Saites uz šo un citām tīmekļa vietnēm

Dažreiz mēs publicējam saites, kas jums palīdz no mūsu vietnes piekļūt trešo personu tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šādas trešo personu vietnes un, ja vien nav noteikts citādi, mēs nesniedzam pienesumu šādu vietņu saturam. Noklikšķinot uz šādām saitēm, jūs pametat mūsu kontrolēto telpu, tādēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par problēmām, kas saistītas ar to, ka trešās personas izmanto jūsu datus, mūsu vietnes saturu, nedz arī par šajās vietnēs piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt jebkuru saiti no citām tīmekļa vietnēm, kas ved uz materiāliem vai informāciju mūsu vietnē.

Mūsu atbildība

Lai gan mēs ceram, ka mūsu vietne būs interesanta lietotājiem, mēs noraidām visus nosacījumus, garantijas un apgalvojumus vai citus noteikumus, kas var attiekties uz mūsu vietni vai tās saturu, tiešā vai domājamā veidā, tiktāl, ciktāl to pieļauj tiesību akti. Mēs neuzņemsimies atbildību pret nevienu lietotāju par zaudējumiem vai kaitējumu, neatkarīgi no tā, vai tas nodarīts līguma kontekstā, saistībā ar neatļautu rīcību (tai skaitā nolaidību), tiesību aktos paredzēto pienākumu pārkāpumu, vai citādi, pat, ja tas ir bijis paredzams, saistībā ar vai izrietošu no:

 • mūsu vietnes lietošanu vai nespēju to lietot, vai
 • jebkāda mūsu vietnē publicētā satura izmantošanu vai paļaušanos uz to.

Ja lietojat mūsu vietni kā patērētājs, mēs neuzņemamies atbildību par jūsu negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukumiem vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu, un uzņemamies atbildību tikai par tādiem zaudējumiem, kas bija loģiski paredzami.

Ja izmantojat mūsu vietni kā biznesa lietotājs, mēs nekādā gadījumā neuzņemsimies atbildību attiecībā uz jums par:

 • negūto peļņu, pārdošanas, uzņēmējdarbības vai ieņēmumu samazinājumu;
 • uzņēmējdarbības pārtraukumiem;
 • plānoto uzkrājumu zaudējumu;
 • uzņēmējdarbības iespēju, labās slavas vai reputācijas zaudējumu; vai
 • netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu.

Mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies datorvīrusu, pakalpojumatteices uzbrukuma vai citu tehnoloģiski kaitīgu materiālu dēļ, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus vai citus jums piederošus materiālus, sakarā ar to, ka izmantojāt mūsu vietni, vai to, ka lejupielādējāt saturu no mūsu vietnes vai citām ar to saistītām tīmekļa vietnēm.

Mēs neuzņemamies atbildību par to tīmekļa vietņu saturu, kuru saites ir iekļautas mūsu vietnē. Nevajadzētu uzskatīt, ka mēs atbalstām šīs tīmekļa vietnes, uz kurām ved saites no mūsu vietnes. Mēs neuzņemsimies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu būt radies no tā, ka jūs izmantojāt šīs vietnes.

Mēs nekādā gadījumā neatsakāmies no savas atbildības pret jums, nedz arī to ierobežojam, ja tas būtu nelikumīgi.

Satura augšupielādēšana mūsu vietnē

Ikreiz, kad izmantojat funkciju, kas nodrošina iespēju augšupielādēt saturu mūsu vietnē, vai sazināties ar citiem mūsu vietnes lietotājiem, jums ir jāievēro mūsu pieņemamās lietošanas politikā izklāstītie satura standarti.

Jūs garantējat, ka ikviens šāds satura papildinājums atbilst šiem standartiem, un jūs būsiet atbildīgs pret mums un atlīdzināsiet mums jebkādus šādas garantijas pārkāpumus.

Saturs, kuru augšupielādējat mūsu vietnē, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un neaizsargātu. Jūs paturat sava satura īpašumtiesības, taču jums ir jāpiešķir mums ierobežota atļauja izmantot, uzglabāt un kopēt šo saturu, kā arī to izplatīt un darīt pieejamu trešām pusēm. Tiesības, kuras jūs mums nododat ar šādu atļauju, ir aprakstītas nākamajā sadaļā “Ar atļauju nodotās tiesības”.

Mēs varam izpaust jūsu identitāti jebkurai trešai personai, kura apgalvo, ka jūsu publicētais vai augšupielādētais saturs mūsu vietnē ir šo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums vai šo personu tiesību uz privātumu pārkāpums.

Mēs neuzņemsimies atbildību pret trešām personām par jūsu vai jebkura cita mūsu vietnes lietotāja publicētā materiāla saturu vai precizitāti.

Mēs paturam tiesības dzēst jebkuru jūsu publikāciju mūsu vietnē, ja, mūsuprāt, jūsu publicētais saturs neatbilst satura standartiem, kas izklāstīti mūsu pieņemamās lietošanas politikā.

Citu lietotāju mūsu vietnē paustie viedokļi neataino mūsu viedokļus vai vērtības.

Par jūsu satura nodrošinājumu un pamatojumu esat atbildīgs tikai jūs pats.

Ar atļauju nodotās tiesības

Ikreiz, kad augšupielādējat vai publicējat saturu mūsu vietnē, jūs piešķirat mums beztermiņa pasaules mēroga neekskluzīvu un bezatlīdzības, nododamu atļauju izmantot, reproducēt, izgatavot atvasinātus darbus un izrādīt un atskaņot šī lietotāja radīto saturu saistībā ar mūsu vietnes sniegto pakalpojumu, kā arī citos informācijas līdzekļos, ieskaitot sakarā ar mūsu vietnes popularizēšanu.

Piekļuve

Mēs atzīstam vajadzību, ka šai vietnei ir jābūt pieejamai un viegli lietojamai, neatkarīgi no pieejamās tehnoloģijas vai prasmēm.

Lai gan mēs tiecamies ievērot pieņemtās pamatnostādnes un standartus attiecībā uz piekļuvi un lietojamību, to ne vienmēr ir iespējams nodrošināt visās mūsu vietnes sadaļās. Mūsu trešo personu partneru un vietnes lietotāju sniegtais saturs var neatbilst šādām pamatnostādnēm un standartiem.

Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot mūsu vietnes piekļuves un lietojamības līmeni. Ja konstatējat aspektus, kurus nepieciešams uzlabot, vai, ja jums rodas grūtības lietot šo vietni, lūdzu, sazinieties ar mums.

Vispārīgi noteikumi

Visus oficiālus juridiskus paziņojumus nosūta mums uz mūsu augstāk norādīto juridisko adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam vai  rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv.

Ja mēs nespējam izpildīt kādas tiesības, tas nenozīmē, ka tās ir atceltas. Saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem jūs nevarat piešķirt vai nodot savas tiesības.

Ja daļa no šiem lietošanas noteikumiem nav izpildāmi no tiesību viedokļa, pārējās šo lietošanas noteikumu daļas paliek neskartas un ir spēkā.

Šos lietošanas noteikumus, to priekšmetu un struktūru (un visas ārpuslīgumiskās domstarpības vai prasības) reglamentē Latvijas Republikas tiesības. Abas puses vienojas par Latvijas Republikas tiesu jurisdikciju.

Mūsu kontaktinformācija

Ja jums ir radušies sarežģījumi  saistībā ar mūsu vietnes lietošanu vai, ja vēlaties izteikt savu viedokli par to, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz aldaris@aldaris.lv.

Noteikumu atjauninājumi

Šī lietošanas noteikumu versija ir atjaunota 2019. gada jūlijā.

Pieņemamās lietošanas politika

Šo tīmekļa vietni www.barleybros.com/lv-lv (turpmāk — vietne) pārvalda Akciju sabiedrība “Aldaris” (turpmāk — mēs, mūs, mūsu).  Šajā pieņemamās lietošanas politikā ir izklāstīti starp jums un mums spēkā esošie noteikumi, saskaņā ar kuriem jūs varat piekļūt mūsu vietnei. Pieņemamās lietošanas politika attiecas uz visiem mūsu vietnes lietotājiem un apmeklētājiem.

Lietojot mūsu vietni, jūs pieņemat un piekrītat ievērot visus noteikumus, kas izklāstīti šajā pieņemamās lietošanas politikā, kas papildina mūsu lietošanas noteikumusprivātuma politiku un sīkdatņu politiku

Mūsu uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40003073627. Uzņēmuma juridiskā adrese ir Tvaika iela 44, Rīga, LV-1005. Laiku pa laikam mūsu mātesuzņēmums var izmantot mūsu vietni vai papildināt to.

Aizliegtie pielietojumi

Mūsu vietni atļauts izmantot tikai likumīgiem mērķiem.  Mūsu vietni nav atļauts izmantot:

 • pārkāpjot piemērojamos vietējos, valsts vai starptautiskos tiesību aktus vai regulējumu;
 • nelikumīgā vai krāpnieciskā veidā vai tādā, kam ir nelikumīgs vai krāpniecisks nolūks vai sekas.
 • Nolūkā jebkādā veidā kaitēt vai mēģināt kaitēt nepilngadīgām personām;
 • mūsu satura standartiem (sk. zemāk) neatbilstošu materiālu nosūtīšanai, apzinātai saņemšanai, augšupielādēšanai, lejupielādēšanai, lietošanai vai atkārtotai izmantošanai;
 • nelūgtu vai neatļautu reklāmas vai veicināšanas materiālu vai cita veida līdzīgu uzstājīgu materiālu (surogātpasta) pārsūtīšanai vai nosūtīšanas organizēšanai;
 • tādu datu apzinātai pārsūtīšanai vai tādu materiālu nosūtīšanai vai augšupielādēšanai, kas satur datorvīrusus, trojas zirgus, tārpus, laika bumbas, taustiņspiedienu reģistrētājus, spiegprogrammatūru, reklāmprogrammatūru vai citas kaitējošas programmas vai līdzīgus datorkodus, kas izstrādāti ar mērķi kaitēt datorprogrammu vai datortehnikas darbībai.

Jūs arī piekrītat:

 • nereproducēt, nepavairot, nekopēt un nepārdot tālāk jebkuru mūsu vietnes daļu, pārkāpjot mūsu lietošanas noteikumunormas.
 • nepiekļūt, bez atļaujas netraucēt, nebojāt un neapturēt:
 • nevienu no mūsu vietnes daļām;
 • iekārtas vai tīklu, kurā glabājas mūsu vietne;
 • programmatūru, kuru izmanto mūsu vietnes darbības nodrošināšanai, vai
 • iekārtas, tīklu vai programmatūru, kas pieder vai ko izmanto trešās personas;

nekoplietot mūsu vietnē pieejamo saturu ar personām, kuras nav sasniegušas atļauto vecumu, kad viņu dzīvesvietas valstī var sākt lietot alkoholu.

Interaktīvie pakalpojumi

Laiku pa laikam mēs varam mūsu vietnē sniegt interaktīvus pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai:

 • tērzētavas,
 • ziņojumdēļus,

Interaktīvie pakalpojumi

Gadījumā, ja mēs sniedzam interaktīvus pakalpojumus, mēs jums sniegsim skaidru informāciju par sniegtā pakalpojuma veidu, par to, vai tas tiek uzraudzīts, un izmantoto uzraudzības veidu (tostarp, vai to uzrauga cilvēks vai ierīce).

Mēs darīsim visu iespējamo, lai izvērtētu visus iespējamos trešo personu radītos riskus lietotājiem, kad tie izmanto jebkuru no mūsu vietnēs sniegtajiem interaktīvajiem pakalpojumiem, un katrā gadījumā atsevišķi mēs izlemsim, vai konkrētajam pakalpojumam ir nepieciešama uzraudzība (tostarp kāda veida uzraudzība), ņemot vērā šo riskus. Tomēr mums nav pienākuma pārraudzīt, novērot vai uzraudzīt interaktīvos pakalpojumus, ko mēs sniedzam mūsu vietnē, un mēs nepārprotami neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas lietotājam radies interaktīvo pakalpojumu lietošanas rezultātā, pārkāpjot mūsu satura standartus, neatkarīgi no tā, vai pakalpojums ir uzraudzīts vai nav.

Ja mēs nodrošinām uzraudzītu interaktīvo pakalpojumu, mēs parasti nodrošinām lietotājiem iespējas sazināties ar moderatoru gadījumos, ja lietotājam ir radušies jautājumi vai grūtības.

Satura standarti

Turpinājumā uzskaitītie satura standarti attiecas uz ikvienu un visiem materiāliem, kurus lietotājs pievieno mūsu vietnē (turpmāk — pievienotie materiāli) un ar to saistītajos interaktīvajos pakalpojumos.

Jums ir jāievēro šie standarti. Standarti attiecas uz visām pievienoto materiālu daļām, kā arī uz materiāliem kopumā, un tie papildina visus noteikumus vai prasības, ar ko lietotājs tiek iepazīstināts materiālu iesniegšanas brīdī.

Pievienotajiem materiāliem ir:

 • jābūt precīziem (ja tie attiecas uz faktiem),
 • jābūt pienācīgi pamatotiem (ja tie pauž nostāju),
 • jāatbilst Latvijas Republikā un jebkurā citā valstī, kurā tie tiek publicēti, piemērojamiem tiesību aktiem.

Pievienotie materiāli nedrīkst:

 • saturēt personu apmelojošus materiālus,
 • saturēt aizvainojošus, uzbrūkošus, naidpilnus vai musinošus materiālus,
 • popularizēt seksuāla rakstura materiālus,
 • popularizēt vardarbību,
 • popularizēt diskrimināciju pēc rases, dzimuma, reliģiskās pārliecības, etniskās piederības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma,
 • popularizēt alkoholisko dzērienu bezatbildīgu patēriņu un apiešanos ar tiem,
 • pārkāpt citu personu autortiesības, datubāzu tiesības vai preču zīmes,
 • maldināt personas,
 • būt sagatavoti, pārkāpjot juridisku pienākumu pret kādu trešo personu, piemēram, līgumā noteiktu pienākumu vai paļāvības pienākumu,
 • popularizēt nelikumīgas darbības,
 • apdraudēt, ļaunprātīgi izmantot vai aizskart citu personu privātumu, vai radīt apgrūtinājumu, neērtības vai nevajadzīgas bažas,
 • iespaidot, apbēdināt, mulsināt, satraukt vai kaitināt personas,
 • izmantot, lai uzdotos par citu personu, vai viltotu savu identitāti vai saistību ar kādu personu,
 • radīt priekšstatu, ka tie ir mūsu izstrādāti materiāli, ja tas tā nav,
 • atbalstīt, popularizēt vai palīdzēt veikt nelikumīgas darbības, piemēram (minot tikai kā piemēru), pārkāpt autortiesības vai neatbilstoši izmantot datoru.

Apturēšana un izbeigšana

Tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem mēs noteiksim, vai lietojot mūsu vietni, esat pārkāpis šo pieņemamās izmantošanas politiku.  Ja tiks konstatēts politikas pārkāpums, mēs rīkosimies, kā uzskatām par atbilstošu. 

Šīs pieņemamās lietošanas politikas neievērošana ir būtisks lietošanas noteikumu, saskaņā ar kuriem jums tiek dota atļauja lietot mūsu vietni, pārkāpums, un par šādu pārkāpumu mēs varam noteikt visas vai atsevišķas šādas sankcijas:

 • tūlītēja vietnes lietošanas tiesību pagaidu vai beztermiņa atcelšana,
 • tūlītēja jūsu publicēto vai vietnē augšupielādēto materiālu pagaidu vai beztermiņa izņemšana,
 • brīdinājuma izteikšana jums,
 • tiesvedības uzsākšana pret jums, lai piedzītu visus izdevumus uz kompensācijas pamata (tostarp, bet ne tikai saprātīgus administratīvos un tiesāšanās izdevumus), kas radušies pārkāpuma dēļ,
 • turpmākas prasības celšana pret jums,
 • informācijas sniegšana tiesībaizsardzības iestādēm tādā apmērā, kādu mēs uzskatām par nepieciešamu.

Mēs neuzņemamies atbildību par rīcību, kas veikta, reaģējot uz pieņemamās lietošanas politikas pārkāpumiem.  Šajā politikā nav uzskaitīti visi iespējamie atbildes pasākumi, un mēs varam veikt jebkādus citus pasākumus, ko uzskatām par atbilstīgiem.

Izmaiņas pieņemamās lietošanas politikā

Mēs varam pārskatīt pieņemamās lietošanas politiku jebkurā laikā, veicot izmaiņas šajā lapā. Iesakām ik pa laikam pārskatīt šo lapu un iepazīties ar mūsu veiktajām izmaiņām, jo tās jums ir juridiski saistošas. Dažus no pieņemamās lietošanas politikas noteikumiem var aizstāt citur mūsu vietnē publicēti noteikumi vai paziņojumi.

Atjaunināts 2019. gada jūlijā.